SAMPLE CONTROL

LABORATORIJ I KONTROLA KVALITETE

O nama


Djelatnost tvrtke Sample Control je pružanje laboratorijskih usluga te usluga kontrole zdravstvene ispravnosti i kakvoće proizvoda.

Laboratorij je akreditiran sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za područje: Ispitivanje hrane, hrane za životinje, vode za piće i mikrobiološke čistoće objekata te posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje. Laboratorij je ovlašten za analizu vode za ljudsku potrošnju od strane Ministarstva zdravlja, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

Uz ispitivanje hrane, hrane za životinje, vode za piće, u laboratoriju provodimo analizu predmeta opće uporabe, a znatno iskustvo imamo u analizi kozmetičkih proizvoda te deterdženata. Kao dodanu vrijednost, za korisnike naših usluga, izrađujemo planove uzorkovanja klijentima, nadgledamo njihovo provođenje, vodimo evidenciju o njihovom ponavljanju te izrađujemo analizu trenda.

Provodimo edukaciju zaposlenika naših klijenata, upoznajemo ih sa zakonskom regulativom iz područja naše djelatnosti i kontinuirano informiramo o svim izmjenama.

Naše usluge


Kemijske analize

Znanjem i razumijevanjem područja kemije hrane, tvrtka Sample Control, može pružiti informacije je li proizvod (hrana) sukladan s navodima na deklaraciji, uz analizu hranjivih vrijednosti, utvrđivanja prirodnih toksina, aditiva, alergena i kontaminanata (posebice pesticida i migranata materijala za pakiranje). U mogućnosti smo provoditi ispitivanje ambalažnog materijala, predmeta opće uporabe, posebice kozmetičke proizvode, deterdžente, te određene predmete i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, a sadrže zdravstvene tvrdnje, posebnu namjenu, ograničeni način primjene i specifična upozorenja.

Mikrobiološke analize

Nudimo uslugu mikrobiološkog ispitivanja hrane, hrane za životinje, vode za piće te ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata, pribora, opreme i ruku djelatnika subjekta u poslovanju s hranom. Također, nudimo uslugu mikrobiološkog ispitivanja kozmetičkih proizvoda i predmeta opće uporabe, uslugu validacije raznih procesa te provođenje analize trenda mikrobioloških ispitivanja.

Izrada deklaracija i savjetovanje

Svi prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji se nude na tržištu moraju biti deklarirani u skladu s odgovarajućim propisima. Poduzeća i organizacije moraju osigurati da njihovi proizvodi zadovoljavaju tržišne standarde te kontinuirano provjeravati ispravnost deklaracija. Sample Control nudi stalnu reviziju Vaših proizvoda s obzirom na zakonodavstvo, kao i obuku menadžera i osoblja. Naši stručnjaci Vam nude jedinstvenu kontakt adresu za sva Vaša pitanja, a prednost nam je visoko kvalificirani kadar, velike baze podataka kao i garancija za kvalitetu pruženih usluga. Nudimo Vam:

 1. Izradu deklaracija za hrvatsko tržište kao i za strana tržišta
 2. Usluge spajanja višejezičnih deklaracija
 3. Kontrolu i ovjeru sukladnosti za već postojeće deklaracije
 4. Pregled specifikacija proizvoda i sirovina
 5. Ovjeru dizajna deklaracija
 6. Izradu sigurnosno-tehničkih listova (STL) za kemikalije
 7. Prijavu CPNP-kozmetika
 8. Izradu nutritivnih tablica za hranu
 9. Stručne savjete
Nutritivne vrijednosti

Nutritivne (hranjive) vrijednosti hrane su jedan od obaveznih parametara te važna informacija potrošačima. Nutritivna deklaracija mora odgovarati hrani u prodaji. Obaveza je navođenje nutritivnih vrijednosti prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Nova pravila o označivanju hranjive vrijednosti primjenjuju se od 13. prosinca 2016. Hrana stavljena na tržište ili označena prije tog datuma može se nastaviti stavljati na tržište do isteka zaliha. Ako poduzeća dobrovoljno odluče pružiti informacije o hranjivim vrijednostima između 13. prosinca 2014. i 12. prosinca 2016., tada moraju poštovati pravila o njihovu prezentiranju i sadržaju, utvrđena Uredbom o IPH-u. Ako postoji prehrambena ili zdravstvena tvrdnja ili su hrani dodani vitamini i/ili minerali, od 13. prosinca 2014. obvezna nutritivna deklaracija mora biti u skladu s Uredbom o IPH-u. Nudimo izračun energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti, a najsuvremenijom opremom u mogućnosti smo ispitati širok spektar nutritivnih vrijednosti.

Procjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda

Stručne i educirane osobe laboratorija Sample Control provode procjenu sigurnosti i izradu izvješća o sigurnosti kozmetičkih proizvoda sastavljenu u skladu s Prilogom 1. Uredbe 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima. Klijentima nudimo uslugu prijave kozmetičkih proizvoda u CPNP.

Validacija roka trajanja

Za sve subjekte u poslovanju s hranom predlažemo planove i provodimo validacije rokova trajanja proizvoda ili grupe proizvoda sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Validacija rokova trajanja proizvoda mora biti propisana i provedena sukladno Uredbi (EZ) 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Ovisno o željama klijenata, validaciju provodimo na osnovnom principu ili kao znanstvenu studiju.

Dodatci prehrani

Dodatci prehrani su pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu:

 1. vitamini i minerali
 2. aminokiseline, esencijalne masne kiseline, vlakna, biljne vrste, ekstrakti biljnih vrsta, mikroorganizmi, jestive gljive, alge, pčelinji proizvodi i druge tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom

U skladu s Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN 160/13) i Pravilnikom o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN 83/13). Sample Control nudi uslugu ispitivanja dodataka prehrani, pripreme dokumentacije oko registracije dodataka prehrani: podnošenja obavijesti o stavljanju dodatka prehrani na tržište RH, podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja u program monitoringa dodatka prehrani Ministrastvu zdravlja te izradu deklaracije.

Kontaktirajte nas


Kontakt podatci
Sample Control d.o.o.
Franje Puškarića 18
Lučko, 10250
Tel: +385 1 6288 637
Email
info@sample-control.hr